การอธิษฐานจิต และคำกล่าวขอพร หลวงปู่สุข

206 Views
การอธิษฐานจิต และคำกล่าวขอพร หลวงปู่สุข
การอธิษฐานจิตและคำกล่าวขอพร หลวงปู่สุข
ณ วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์
.

.
ก่อนการอธิษฐานอาจารย์อยากให้เราทุกคน
ตั้งจิตให้สงบ นิ่ง กำหนด ลมหายใจ
ระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่สุข
นึกถึงสิ่งที่เราต้องการขอพร โดยให้เป็นสิ่งที่มุ่งหวังดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
.
คำบูชาหลวงปู่สุข
"นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)
.
โยภาวนาภิมัณฑัสสะ ปูชังนิจจังกะโรติโส
ลาภังยะสังสุขาทีนิ สัพพะทาอะธิคัจฉะตีติ
.
> นะโมพุทธายะ นะโมนะนะ (๓ จบ)
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอประณามน้อมรำลึกถึงคุณพระคุณเจ้าหลวงปู่สุข พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี
.
ข้าพเจ้าขออัญเชิญญานบารมีของหลวงปู่สุข โปรดสถิตย์เป็นประธาน คุ้มครองรักษา ดลบันดาลให้ข้าพเจ้า
.
(กล่าวสิ่งที่ต้องการขอพร)
.
----------------------------------
.
ตัวอย่างคำอธิษฐาน
✅ ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
✅ ขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาเฉียบแหลม การเรียนการงานเจริญก้าวหน้า
✅ ขอให้ข้าพเจ้ามีครอบครัวที่อบอุ่น มีความสุขสมหวังในชีวิต
✅ ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
✅ ขอให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง
.
หลังการอธิษฐาน
❌ ไม่ควรขอพรในสิ่งที่ผิดศีลธรรม เบียดเบียนผู้อื่น
❌ ไม่ควรขอพรในสิ่งที่เกินวิสัย
❌ ควร อธิษฐาน ด้วยความ ศรัทธา
.
📌สถานที่ขอพร
- ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ทรายทอง
- หน้ารูปหล่อ หลวงปู่สุข
- เจดีย์ หลวงปู่สุข