วันเช็งเม้งปี 2567

169 Views
วันเช็งเม้งปี 2567
วันเช็งเม้ง : วันไหว้บรรพบุรุษ
👉 วันเช็งเม้ง หรือ เทศกาลเช็งเม้ง ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน โดยลูกหลานจะเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน หรือฮวงซุ้ย เป็นการแสดงความเคารพ กตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากของชาวจีนที่จะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันทำความสะอาดสุสานอีกด้วย
.
👉 วันเช็งเม้งปี 2567 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน แต่ลูกหลานสามารถเริ่มต้นไหว้เช็งเม้งได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปจนถึงวันเช็งเม้ง
.

.
📌ความสำคัญของ #เทศกาลเช็งเม้ง
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ เป็นการระลึกถึงคุณงามความดี แสดงความเคารพ และสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้รวมตัวกัน พูดคุย กระชับความสัมพันธ์ รักษาประเพณีอันดีงาม เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวจีน
.

.

👉 กิจกรรมที่ทำในวันเช็งเม้ง
#ทำความสะอาดสุสาน
เก็บกวาดใบไม้ กวาดลานหน้าฮวงซุ้ย ทาสีซ่อมแซมฮวงซุ้ย
#เซ่นไหว้บรรพบุรุษ
เตรียมอาหารคาวหวาน ผลไม้ กระดาษเงินกระดาษทอง ธูปเทียน ไปเซ่นไหว้
#เผากระดาษเงินกระดาษทอง
เป็นการส่งสิ่งของให้บรรพบุรุษในอีกภพภูมิหนึ่ง
#ร่วมรับประทานอาหาร
ทานอาหารร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเซ่นไหว้
.

.
👉ข้อควรระวัง
- การจุดธูปเทียน ควรจุดในจุดที่ปลอดภัย ระวังไฟไหม้
- การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรเผาในจุดที่จัดไว้ให้เรียบร้อย
- การเดินทาง ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เผื่อรถติด
.
#วันเช็งเม้ง เป็นวันที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจีน ควรปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
.