ฤกษ์ออกรถ 2567 วันไหนน่าออกรถ เฮงที่สุด

ฤกษ์ออกรถ 2567 วันไหนน่าออกรถ เฮงที่สุด

ฤกษ์ออกรถ 2567 วันไหนน่าออกรถ เฮงที่สุด

ฤกษ์ออกรถปี 2567

ฤกษ์มงคลทั่วไป

วันพุธกลางวัน เหมาะกับการออกรถทุกประเภท เป็นฤกษ์มงคลใหญ่ เสริมดวงชะตาให้รุ่งเรือง เดินทางปลอดภัย
วันศุกร์ เหมาะกับการออกรถทุกประเภท เป็นฤกษ์มงคลใหญ่ เสริมเสน่ห์ เมตตา มหาชน
วันอาทิตย์ เหมาะกับการออกรถทุกประเภท เป็นฤกษ์มงคลใหญ่ เสริมเกียรติยศชื่อเสียง
วันจันทร์ เหมาะกับการออกรถทุกประเภท เป็นวันเริ่มต้นใหม่
วันพฤหัสบดี เหมาะกับการออกรถทุกประเภท เป็นวันครู เสริมวิชาความรู้
วันเสาร์ เหมาะกับการออกรถทุกประเภท เป็นวันแห่งความมั่นคง

ฤกษ์มงคลตามวันเกิด

วันอาทิตย์ : ควรออกรถวันจันทร์ พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์
วันจันทร์ : ควรออกรถวันจันทร์ ศุกร์ เสาร์
วันอังคาร : ควรออกรถวันอังคาร ศุกร์ พฤหัสบดี เสาร์
วันพุธ : ควรออกรถวันพุธ (กลางวัน) จันทร์ พุธ ศุกร์
วันพฤหัสบดี : ควรออกรถวันพฤหัสบดี อาทิตย์ จันทร์
วันศุกร์ : ควรออกรถวันศุกร์ อังคาร พุธ (กลางวัน)
วันเสาร์ : ควรออกรถวันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์

ข้อควรระวัง

วันอังคาร: ไม่ควรออกรถวันอังคารเย็น
วันศุกร์: ไม่ควรออกรถวันศุกร์ 13 ค่ำ
วันอาทิตย์: ไม่ควรออกรถวันอาทิตย์อัสดงดวงอาทิตย์

  •  

ฤกษ์ออกรถ 2567 เมษายน

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 
เวลา 06.07 – 10.27 น.
คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันนี้

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 
เวลา 06.09 – 10.29 น.
คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 
เวลา 06.11 – 10.31 น.
คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันนี้

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น. : คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น. : คนเกิดวันจันทร์,วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น. : คนเกิดวันจันทร์,วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดี ประจำเดือน เมษายน

 
ฤกษ์ออกรถ 2567 พฤษภาคม

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น. : คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถวันนี้
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น. : คนเกิดวันอังคาร, คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)ไม่ควรออกรถวันนี้
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น. : คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น. : คนเกิดวันจันทร์,วันพุธ (กลางคืน)ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.19 – 10.39 น. : คนเกิดวันจันทร์,วันพุธ (กลางคืน)ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดี ประจำเดือน พฤษภาคม
 
 

ฤกษ์ออกรถ 2567 มิถุนายน

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น. : คนเกิดวันอังคาร, วันพฤหัสบดี,วันศุกร์ ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น. : คนเกิดวันจันทร์,วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น. : คนเกิดวันจันทร์, วันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 06.19 – 10.39 น. : คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถวันนี้ คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดีประจำเดือน มิถุนายน


 ฤกษ์ออกรถ 2567 กรกฎาคม

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:08 น. : คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันนี้
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:04 น. : คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:02 น. : คนเกิดวันจันทร์,วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:01 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น. : คนเกิดวันจันทร์, วันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดี ประจำเดือน กรกฎาคม


 ฤกษ์ออกรถ 2567 สิงหาคม

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 15:23 น. : คนเกิดวันอังคาร, วันพฤหัสบดี,วันศุกร์ ไม่ควรออกรถวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 เวลา 16:12 น. : คนเกิดวันจันทร์, วันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 14:11 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 13:10 น. : คนเกิดวันอังคาร, วันพฤหัสบดี,วันศุกร์ ไม่ควรออกรถวันนี้
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น. : คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดี ประจำเดือน สิงหาคม


 ฤกษ์ออกรถ 2567 กันยายน

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 15:38 น. : คนเกิดวันอาทิตย์, วันอังคาร, คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 16:27 น. : คนเกิดวันจันทร์, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 14:26 น. : คนเกิดวันจันทร์, วันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 13:25 น. : คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 12:00 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดี ประจำเดือน กันยายน
ฤกษ์ออกรถ 2567 ตุลาคม

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 15:53 น. : คนเกิดวันอาทิตย์, วันอังคาร, คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 16:42 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 14:41 น. : คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถวันนี้ คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 เวลา 13:40 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 12:00 น. : คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดี ประจำเดือน ตุลาคม


 ฤกษ์ออกรถ 2567 พฤศจิกายน

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:08 น. : คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันนี้
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:57 น. : คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันนี้
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:56 น. : คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถวันนี้
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14:55 น. : คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12:00 น. : คนเกิดวันจันทร์, วันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดี ประจำเดือน พฤศจิกายน

 ฤกษ์ออกรถ 2567 ธันวาคม

วันที่แนะนำ ได้แก่

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 เวลา 16:23 น. : คนเกิดวันจันทร์, วันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 17:12 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 16:11 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 15:10 น. : คนเกิดวันจันทร์, วันอังคาร ไม่ควรออกรถวันนี้
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 12:00 น. : คนเกิดวันเสาร์, วันอังคาร, วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถวันนี้

ถือเป็นวันฤกษ์ออกรถ 2567 ที่ดี ประจำเดือ