วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เทศกาลตรุษจีน และ วันรับเจ้ากลับจากสวรรค์ 2564 โดย อ.เมย์

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์
วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ และ วันรับเจ้ากลับจากสวรรค์ 2564
ของไหว้ คำอธิษฐาน และวันสำคัญอื่นๆใน เทศกาลตรุษจีน

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชาวจีนทั่วโลก เพราะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง คล้ายกับวันปีใหม่สากล หรือวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย มีการเฉลิมฉลองทั่วมุมโลกที่มีชาวจีนไปอยู่อาศัย

ในช่วงเวลาตรุษจีนนี้ มีพิธีหนึ่งที่สำคัญมากๆคือ

วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาช่วงตอนเช้า วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เป็นวันที่เทพเจ้าของจีนทุกองค์จะเสด็จสู่สรวงสวรรค์เพื่อรายงานความประพฤติความดีงามและความชั่วของมนุษย์ให้เทพเจ้าแห่งสวรรค์ที่มีหน้าที่ให้ทรงรับทราบ

ซึ่ง “เจ้า” ที่ว่านี้ เดิมทีหมายถึง “เจ้าเตา” ซึ่งเป็นเจ้าที่สถิตอยู่กับเตาหุงข้าวของบ้านนั้น ๆ เนื่องจากเจ้าเตารู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของคนในบ้านเป็นอย่างดี ว่าใครไปทำความดีความชั่วที่ไหนมาบ้าง ดังนั้น เจ้าเตาจะนำพฤติการณ์ของคนในบ้านไปรายงานต่อเง็กเซียนฮ่องเต้บนสรวงสวรรค์ ซึ่งการที่เจ้าบ้านจะต้องทำพิธีไหว้เจ้าเตานั้น เพื่อให้เจ้าเตาไปรายงานแต่ในสิ่งที่ดีงามของตนให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ

.

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

วันรับเจ้าลงจากสวรรค์
ตรงกับวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเย็น

โดยในวันนี้ชาวจีนเชื่อว่าเทพเจ้าต่างๆที่เราได้ไหว้ส่งขึ้นสวรรค์ไป จะกลับลงมา สู่โลกมนุษย์ พร้อมรับคำสั่งสวรรค์นำคำอวยพร โชคลาภ กลับลงมาด้วย

ดังนั้นเมื่อเราส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ไปแล้วเราต้องมีพิธีรับเจ้าลงจากสวรรค์ด้วย ท่านใดที่ระบุชื่อองค์เทพเจ้าขึ้นสู่วรรค์องค์ใดตอนไหว้รับกลับมาก็ต้องระบุชื่อรับกลับให้ทุกองค์ ใครที่ไม่ได้ระบุชื่อ ก็ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อตอนรับกลับค่ะ ส่วนใครที่ตอนวันส่งเจ้าไม่ได้ส่ง เพิ่งมารู้ตอนนี้ ไหว้รับเจ้าได้มั้ย ได้แน่นอนค่ะ เหมือนกับผู้น้อยไปยืนต้อนรับผู้ใหญ่ ก็ย่อมปลื้มใจดีกว่าไม่มา เป็นธรรมดา

.

ทิศดีทิศร้ายปี64

 

สำหรับพิธีไหว้รับเจ้าลงจากสวรรค์จะคล้ายกับการไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ แต่มีความเชื่อว่าในตอนไหว้ส่งเจ้าให้ไหว้ส่งตอนเช้า แต่ตอนรับกลับให้รับกลับตอนเย็น ของวันไหว้รับเจ้านั้นจะเหมือนในช่วงส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช่น ส้ม ขนมจันอับ กระดาษไหว้เจ้า ฯลฯ

พิธีไหว้ส่ง-รับเจ้า ( เทพเจ้าเตา )

  1. ผลไม้ 5 อย่าง หรือ ส้ม 5 ผล
  2. น้ำชา 5 ถ้วย
  3. เสื้อผ้าเทพเจ้า
  4. กระถางธูป ผูกแพรแดง และหางนกยูงใหม่
  5. กระทงกระดาษไหว้เจ้า
  6. ข้าวสาร 1 ถ้วย (ข้าวสารจานนี้จะตั้งไว้จนถึงไหว้ไฉ่ซิ่งเอี๊ยะเลย)
  7. น้ำ (จะน้ำเปล่าหรือน้ำชาก็จัดมาได้ครับ)
  8. จั่วแบ้ (ม้ากระดาษ ให้ไปส่งท่าน)
  9. กระดาษเขียนชื่อเทพเจ้าเตา 定福灶君 วางไว้ข้างเตา
  10. ขนมเม่งทึ้ง (ขนมงาขาวเหนียวๆ) แต่คนไทยตอนนี้ชอบใช้กาลอจี๊แทน

.

เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย

เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย

 

โดยระหว่างทำพิธี เจ้าของบ้านหรือผู้ไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ต้องกล่าวขอพร ดังนี้

“ขอให้ท่านเทพเจ้าเดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ หากข้าพเจ้าทำผิดพลาดประการใด ขอท่านโปรดอภัย เมื่อกลับมาขอให้นำสิริมงคล พรอันประเสริฐทั้งปวงมาสู่ตัวข้าพเจ้า บ้านและครอบครัวข้าพเจ้า “

นอกจากการไหว้รับเทพเจ้ากลับแล้ว กิจการร้านค้าต่างๆที่ปิดในช่วงเทศกาลตรุษจีน มักจะถือให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเปิดร้านกลับมาทำงาน บางท่านต้องการเปิดกิจการใหม่ สามารถหาฤกษ์ยามในวันนี้เป็นวันเปิดกิจการใหม่ได้ด้วย

 

สำหรับปี 2564 ถัดจากวันรับเจ้าจากสวรรค์ไป 1 วัน คือวันเกิด เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันเกิดจ้าวกงหมิง

เทพแห่งทรัพย์สินของจีน หรือที่เรียกกันว่า เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย จ้าวกงหมิงเป็น 1 ใน 4 องค์ไฉ่ซิ่งเอี้ยหลัก ที่คนนับถือมากที่สุด จ้าวกงหมิงถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งความสุจริต เที่ยงธรรม ถ้าใครที่ไหว้รับการเสด็จของเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยในคืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ทัน หรือไม่ได้ไหว้ ก็สามารถตั้งโต๊ะ ไหว้ในวันนี้ได้เช่นกัน โดยสามารถไหว้ได้ตั้งแต่เช้า ถึงก่อนเที่ยง เช่นเดียวกับพิธีไหว้เจ้า ในวันตรุษจีนค่ะ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันเกิดเง็กเซียนฮ่องเต้

หรือทีกงแซ หรือที่ชาวจีนรู้จักกันดีในการไหว้เทพยดาฟ้าดิน เราสามารถไหว้ที่หน้าบ้านด้วยธูป 5 ดอก ปักที่พื้นดิน และถวายกระดาษไหว้ รวมทั้งผลไม้ 5 อย่าง และอาหารอื่นๆแด่เง็กเซียนฮ่องเต้ได้ในเวลาเช้า เช่นเดียวกับพิธีไหว้เจ้า ในวันตรุษจีนค่ะ

วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2564 เทศกาลโคม

เป็นสัญลักษณ์ของวันเฉลิมฉลองวันสุดท้ายเทศกาลปีใหม่ คืนนี้ชาวจีนจะเปิดไฟสวยๆสว่างไสวที่หน้าบ้าน นิยมใช้โคมแดงที่มีไฟอยู่ด้านใน ถ้าเราห้อยโคมแดงที่ไม่มีไฟด้านใน สามารถเปิดไฟที่อยู่ใกล้เคียงได้ หรือนำโคมแดงไปห้อยไว้ที่โคมไฟ ห้อยไว้ที่หน้าบ้าน เชื่อว่าเป็นสิริมงคล เพราะว่า สีแดง เป็น สีมงคลแห่งปี แต่ถ้าเราไม่มีโคมแดง สามารถเปิดไฟที่รั้วบ้าน / ระเบียงคอนโด / หรือเปิดไฟในห้องให้สว่างไสวจนถึงเช้า หรือเลยเที่ยงคืนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ก็ได้ค่ะ

ทั้งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการจบการเฉลิมฉลอง และเริ่มต้นใช้ชีวิตปีใหม่ ด้วยความรุ่งโรจน์ สว่างไสว เป็นสิริมงคล ตลอดทั้งปี

.

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

.

อ่านต่อได้ที่ >>> https://ajanmay.com/news/
หรือจะเป็น ตามลิ้งด้านล่างนี้
สุดยอดของมงคลแก้ปีชง รับปี 2564

ช่องทางติดต่ออาจารย์เมย์

► Line: http://nav.cx/8s68v2P
หรือ @ajanmay.com(มี @นำหน้าด้วยนะคะ)

► Youtube: https://www.youtube.com/user/AjanMay
หรือ @AjanMay.com – อาจารย์เมย์

► Website: https://ajanmay.com/

► โทร : 082-541-4669 คุณล๊อตเต้ เลขาอาจารย์เมย์
0612651591 คุณซีเกด เลขาอาจารย์เมย์
(ตั้งแต่ 9:00 – 20:00น. ทุกวัน )

►โมบายฮวงจุ้ย รุ่นเงินไหลมา http://bit.ly/2DvSqEX
►กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ https://goo.gl/TQUxRG
►จี้นกคุ้มฮวงจุ้ย รุ่นแคล้วคลาด ชนะมาร: https://goo.gl/exHh2U
►ออกแบบนามบัตรเรียกทรัพย์ https://goo.gl/74hsGa
►ออกแบบโลโก้เสริมดวง https://goo.gl/CeLwiv
►ฮวงจุ้ยแก้ดวง https://bit.ly/2KR5sSi
►สัมมนาออนไลน์ https://goo.gl/6y2QBX
► lazada: https://goo.gl/i6akch
► Shopee: https://goo.gl/RSdNWf

#อาจารย์เมย์
#อ.เมย์ฮวงจุ้ย
#ฮวงจุ้ยแก้ดวง

#ของมงคลเสริมดวงปี64
#ของมงคลปี64
#วัตถุมงคลแก้ปีชง2564

#ปีชง2564
#เสริมดวงปี2564
#เสริมเรื่องคู่
#เสริมดวงการงาน

#ของมงคลเสริมสุขภาพ
#วิธีทำให้ดวงดีขึ้น,แก้ดวง
#ของแก้ปีชง
#วิธีเปิดดวงรับทรัพย์

#ฮวงจุ้ยปี2564
#ทิศดีปี2564
#2564ปีอะไรชง

#โมบายมงคล
#โมบายฮวงจุ้ย
#เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน

#กระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด
#กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์
#กระเป๋าเสริมดวง
#กระเป๋าสตางค์เสริมดวง
#สีกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์

#อาจารย์เมย์
#แก้ดวงการเงิน
#เก็บเงินไม่อยู่

#ซินแสฮวงจุ้ยดีๆ
#ซินแสฮวงจุ้ยเก่งๆ
#หมอฮวงจุ้ย

#ฮวงจุ้ยนามบัตร
#ฮวงจุ้ยโลโก้
#โลโก้เสริมดวง
#ออกแบบโลโก้
#โลโก้เรียกทรัพย์
#ฮวงจุ้ยแบรนด์

#ภาพมงคล
#ภาพมงคลติดหลังโต๊ะทำงาน
#ภาพในออฟฟิศเสริมความร่ำรวย
#ภาพมงคลแต่งบ้าน

#โมบายมงคล
#โมบายฮวงจุ้ย
#โมบาย6ท่อ

#ปี่เซียะเรียกทรัพย์
#ต่างหูปี่เซียะ
#กำไลปี่เซียะ
#จี้นกคุ้ม
#นกคุ้ม

#แต่งบ้านตามวันเกิด
#สีเรียกทรัพย์ปี64
#ฮวงจุ้ยที่ควรรู้
#แต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

#การเลือกบ้านมือสอง
#ฮวงจุ้ยบ้านเดี่ยว
#ฮวงจุ้ยบ้านใหม่
#ออกแบบบ้าน
#จองคิวฮวงจุ้ย
#บ้านถูกฮวงจุ้ย

#ต้นไม้มงคล
#ฮวงจุ้ยห้องพระ
#ฮวงจุ้ยห้องนอน
#ฮวงจุ้ยบ้านตามวันเกิด
#ฮวงจุ้ยนาฬิกา
#ฮวงจุ้ยน้ำตก

#ลายพิฆาต
#ฮวงจุ้ยตู้ปลา
#ฮวงจุ้ยเงินรั่วไหล

#วิธีรักษามะเร็ง
#น้ำหอมเสริมดวง
#น้ำหอม
#น้ำหอมยอดนิยม
#น้ำหอมยกขา
#น้ำหอมแบรนด์
#มาดามฟิน