ajanmay

ajanmay “ฮวงจุ้ยแก้ดวง” ดีจริง เห็นผลจริงหรือไม่ วันนี้เราจะมาร่วมกันหาคำตอบที่หลายคนสงสัย และทำความรู้จักกับ ฮวงจุ้ย ให้มากขึ้นไปพร้อมกับ อาจารย์เมย์ หรือ “ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง” สุดยอดซินแสตัวท็อปของประเทศ การันตีด้วยรางวัลโหวตจากนิตยสารแพรว FORTUNE ให้เป็นหนึ่งในสุดยอดหมอดูระดับประเทศ 3 ปีซ้อน! ถ้าพร้อมแล้วตามเรามาเลยค่ะ

20231213154542.jpg
20231206153021.jpg
20231206165826.jpg
20231213155015.jpg
20231213155323.jpg
20231206151545.jpg
20231220152337.jpg

AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง

    “ฮวงจุ้ยแก้ดวง” ดีจริง เห็นผลจริงหรือไม่ วันนี้เราจะมาร่วมกันหาคำตอบที่หลายคนสงสัย และทำความรู้จักกับ ฮวงจุ้ย ให้มากขึ้นไปพร้อมกับ อาจารย์เมย์ หรือ “ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง” สุดยอดซินแสตัวท็อปของประเทศ การันตีด้วยรางวัลโหวตจากนิตยสารแพรว FORTUNE ให้เป็นหนึ่งในสุดยอดหมอดูระดับประเทศ 3 ปีซ้อน! ถ้าพร้อมแล้วตามเรามาเลยค่ะ

AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง AJANMAY จินต์วยา ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง l จองคิวฮวงจุ้ย l ฮวงจุ้ยบ้าน l อาจารย์เมย์ l นามบัตรเรียกทรัพย์ l โลโก้เสริมดวง

ประวัติ Story

   “ฮวงจุ้ยแก้ดวง” กับอาจารย์เมย์ (Ajanmay) สุดยอดซินแสตัวท็อปเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ! ที่ไม่มีคำว่างมงาย พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์

   “ฮวงจุ้ยแก้ดวง” ดีจริง เห็นผลจริงหรือไม่..วันนี้เราจะมาร่วมกันหาคำตอบที่หลายคนสงสัย และทำความรู้จักกับฮวงจุ้ยให้มากขึ้นไปพร้อมกับ อาจารย์เมย์ หรือ “ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง” สุดยอดซินแสตัวท็อปของประเทศ การันตีด้วยรางวัลโหวตจากนิตยสารแพรว FORTUNE ให้เป็นหนึ่งในสุดยอดหมอดูระดับประเทศ 3 ปีซ้อน! ถ้าพร้อมแล้วตามเรามาเลยค่ะ…

   ก่อนอื่นคงต้องขออธิบายง่าย ๆ ก่อนว่า “ฮวงจุ้ย” ก็คือ การบริหารจัดการพลังงานที่อยู่รอบตัวเราให้เกิดความสมดุล อยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขที่นั้นก็คือบ่อเกิดพลังชีวิตที่ดี การเงิน การงาน ความรัก ความสัมพันธ์ก็จะดีตามไปด้วย โดยเหตุผลที่ทำให้ฮวงจุ้ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากขนาดนี้ เพราะเวลากว่า 80% ของชีวิต เราอยู่ในสถานที่เหล่านี้ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งนั่นก็คือ บ้าน ออฟฟิศ หรือรถ ซึ่งถ้าหากในสถานที่นั้น ๆ มีพลังงานฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเราก็อาจจะได้รับเอาสิ่งไม่ดีเหล่านั้นเข้าไป ฮวงจุ้ยจึงมีอิทธิพลกับเรามากมายมหาศาลโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเอง และถ้าคุณกำลังเผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่ล่ะก็ คงต้องถึงคราวให้อาจารย์เมย์ช่วยแล้วล่ะค่ะ

   อาจารย์เมย์ (Ajanmay) หรือ ดร.จินต์วยา เบญญจินดาพิศุทธ์ ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ บริษัทมหาชน ดารานักแสดง โครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของธุรกิจ หรือแม้แต่ตำหนักร่างทรง ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความมั่นใจแต่แฝงไปด้วยความเมตตาและอบอุ่น วิธีการอธิบายอย่างตรงไปตรงมา การผสมผสานศาสตร์เร้นลับกับวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา ทำให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งในและต่างประเทศกว่า 32 ประเทศ จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในแง่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และความแม่นยำในการแก้ฮวงจุ้ย!

   อาจารย์เมย์เติบโตมาในครอบครัวโหร ทำให้ได้ซึมซับเอาวิชาต่าง ๆ มาจากคุณพ่อโดยไม่ได้ตั้งใจ และมาพบว่าตนเองมีสัมผัสที่ 6 ซึ่งสามารถรู้ได้ว่าใครกำลังจะตาย และตายแบบไหนอย่างไร ทำให้เกิดอาการกลัวจึงหนีไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงแทน แต่เพราะความสนใจด้านดวงชะตาอันแรงกล้าที่มีอยู่ใน DNA อยู่เดิมบวกกับความไม่เชื่อจึงเกิดเป็นการพยายามหาเหตุผลในการพิสูจน์ศาสตร์ต่าง ๆ จนมาสะดุดเข้าให้กับศาสตร์ฮวงจุ้ยเพราะเป็นศาสตร์ที่มีเหตุมีผล พิสูจน์ได้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ควบคุมได้ และสามารถแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ด้วย

   โดยในระหว่างศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ได้ทำการพิสูจน์และทดลองกับตัวเองอยู่เป็นร้อย ๆ ครั้ง จนรู้ว่าจะเสริมดวงอย่างไร ทำแบบไหนถึงล้มเหลวหายนะ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ เพราะตนถือคติที่ว่า “พลังที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง” จึงต้องลองให้รู้จริงว่าทำแบบไหนดีแบบไหนไม่ดี ต่อมา..อาจารย์เมย์ยังได้มีโอกาสให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยแก่บริษัท และบุคคลในแวดวงต่าง ๆ มากมาย ซึ่งผลตอบรับจากผู้ที่มาขอคำปรึกษา และนำคำชี้แนะด้านฮวงจุ้ยไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต กลับมาขอบคุณที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น พลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือในหลาย ๆ เคส จึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้ “อาจารย์เมย์” ตั้งปณิธานที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เพื่อสังคมของเราต่อไปอย่างมีความสุข

   ปัจจุบันอาจารย์เมย์ถือเป็นซินแสคนแรกที่นำศาสตร์เกี่ยวกับพลังของจิตใต้สำนึก ซึ่งเปรียบเสมือนขุมพลังซ่อนเร้นของมนุษย์ที่มีพลังขับเคลื่อนมหาศาล ตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ “Quantum physics” ที่ทั้งนักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ยอมรับมาผสมผสานเข้ากับศาสตร์ฮวงจุ้ยกลายเป็น “ฮวงจุ้ยแก้ดวง..ระดับจิตใต้สำนึก” ซึ่งต้องการช่วยคนนับ 1,000,000 คน ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยประสบการณ์แก้ฮวงจุ้ยกว่า 23 ปี ผสานความเชื่อที่ว่า “พลังงานเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน การอยู่ท่ามกลางพลังงานที่สมดุลจึงสำคัญมาก ๆ ใช้สิ่งนี้ในการช่วยเหลือผู้คน ปรับเปลี่ยนพลังงานฮวงจุ้ยทั้งภายในจิตใจ และสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สมดุล“

   หากคุณกำลังหาทางออกสำคัญของชีวิต หรือต้องการใครสักคนเพื่อปรึกษาแนะแนวทาง สามารถติดต่อเข้ามาให้อาจารย์เมย์ช่วยได้ รับรองว่าปรับแล้วดีขึ้นจริง เห็นผลไว แก้ไขตรงจุด ไม่ต้องทุบรื้อถอนแน่นอน! แล้วพบกันนะคะ